LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      KRISHNAMURTI: JEUGD EN BEWUSTWORDING 

  WIE BRENGT DE WAARHEID  

Toen ik een kleine jongen was zag ik Krishna met zijn fluit, zoals de Hindoes hem afbeelden, omdat mijn moeder een volgelinge van Krishna was.

Toen ik ouder werd en kennis maakte met CWL en de TVN, begon ik Meester KH te zien - wederom in de vorm die mij door hen werd voorgespiegeld - en het vervolg werd Meester KH mijn ideaal.

Later, toen ik mij verder ontwikkelde, begon ik de Maitrreya Boeddha te zien.

Dat was twee jaar geleden en vanaf dat ogenblik zag ik hem voortdurend in de vorm die mij werd voorgespiegeld.

Kortgeleden heb ik de Boeddha gezien en het is voor mij een grote vreugde en eer met Hem te mogen zijn.

Men heeft mij gevraagd wat ik onder 'de geliefde' versta.

Ik zal u een uitleg, een verklaring geven die u kunt interpreteren zoals u zelf wilt.

Voor mij omvat het alles; het is Krishna, het is Meester KH, het is Maitreya Bhoeddha, het is de Boeddha, en toch gaat het al deze vormen te boven.

Wat doet de naam er toe? ..

Waar u zich zorgen over maakt is of er iemand als de wereldleraar bestaat, die zichzelf in het lichaam van een bepaald persoon, Krishnamurti, geopenbaard heeft; niemand ter wereld zal zich daarover het hoofd breken.

Ik hoop dat ik duidelijk heb gemaakt wat ik onder mijn geliefde versta.

Het is zeer vervelend, dat ik dit moet uitleggen, maar het kan blijkbaar niet anders.

Ik probeer zo vaag mogelijk te blijven en ik hoop dat dat gelukt is.

Mijn geliefde is de lucht, een bloem, ieder menselijk wezen.

Tot het ogenblik waarop ik, zonder overdrijving of al te grote opwinding, met zekerheid kon getuigen van mijn één-zijn met mijn geliefde, heb ik hierover met geen woord gesproken.

Ik heb nooit gezegd: 'ik ben de wereldleraar; thans, nu ik voel dat ik één ben met mijn geliefde, zeg ik het, niet om u van mijn autoriteit te doordringen of u van mijn grootheid of de grootheid van de wereldleraar te overtuigen; het enige waarnaar ik streef is in uw harten en gedachten het verlangen naar de waarheid tot leven te wekken.

Als ik zeg, dat ik één ben met de geliefde, dan doe ik dat omdat ik dat voel en weet.

Ik heb gevonden wat ik zocht en ben één-geworden met de geliefde; voortaan zal er geen afgescheidenheid meer zijn, omdat mijn gedachten en verlangens - die tot het individuele zelf behoren - vernietigd zijn.

Ik ben als een bloem die geurt in de morgenlucht.

Die maakt zich niet druk over wie er langs komt...

Tot nu toe hebt u zich, met betrekking tot de vraag wat waar is, ondergeschikt gemaakt aan de autoriteit van de twee protectors van de Orde (AB en CWL), terwijl de waarheid in uzelf woont.

Alleen in uw eigen hart, in uw eigen ervaring, kunt u de waarheid vinden en dat is het enige wat van belang is...

Het is niet mijn bedoeling discussies te openen over de vraag of ik al dan niet autoriteit ben, over degene die zich in Krishnamurti manifesteert.

Ik wil u alleen het water aanreiken, dat uw zorgen, uw kleine onhebbelijkheden en beperkingen wegspoelt, opdat u vrij zult worden; opdat u zich zult kunnen verbinden met de oceaan zonder beperkingen, waar de geliefde woont...

Is het echt belangrijk te weten uit welk glas u drinkt, zolang het water in staat is de dorst te lessen? ...

Ik ben één geworden met mijn geliefde en mijn geliefde en ik zullen samen door de wereld trekken.

Het is verkeerd mij te vragen wie de geliefde is.

Wat hebt u aan een verklaring?

U zult de geliefde pas leren kennen, indien u hem in elk dier, in elk grassprietje, in iedere mens die lijdt, en elk individu, kunt zien.