LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      OSHO: GEEN WATER GEEN MAAN 

  DE DOOD EN GEEN TOEKOMST  

Ninakawa lag op zijn sterfbed.

Hij was stervende en er was geen toekomst meer.

Hij was in grote verwarring.  

Zijn gehele gestel, de hele samenhang tussen lichaam, denken en ziel werd losser en losser.

De delen vielen uiteen.

Hij was geen geheel!

De nachtmerrie was intens omdat ze op z'n hevigst is in de dood.

Hij voelde zich op dat moment ellendig: de dood en geen toekomst.

Als er geen toekomst is kun je niet dromen, omdat dromen ruimte en tijd vereisen.

Daarom lijkt de dood zo gevaarlijk omdat ze je geen tijd geeft om te denken.

Je kunt niet hopen, omdat er geen morgen is.

De dood doodt jou niet, zij doodt alleen maar de morgen en de morgen is je hele bestaan.

Je hebt nooit vandaag geleefd en altijd uitgesteld tot morgen.

En de dood doodt de morgen, verbrandt gewoon je kalender - plotseling staat de klok stil, de tijd stopt.

Wat kun jij zonder tijd uitrichten?

Hoe kan het denken, verlangen en dromen?

De dood sluit de deur - dat is de angst.

Waarom maakt de dood je zo bang en ga je beven?

Omdat daarachter niets schijnt te zijn, er is geen mogelijkheid om er aan te ontsnappen.

Je kunt niets doen omdat je niet kunt denken en dat is het enige wat je beheerst.

Anders niet. Het denken heeft je hele leven gevormd.

Nu staat de dood je niet toe om te denken.

Alleen iemand die gemediteerd heeft en voor zijn doel het niet-denken heeft gerealiseerd zal niet bang zijn - omdat hij weet dat denken geen leven is.

Hij kent een andere bestaansvorm.

Hij kent de diepte en niet de duur van het bestaan.

Hij beweegt zich niet van dit moment in het volgende en van vandaag naar morgen.

Hij beweegt zich in dit moment, dieper en dieper en dieper.

Hij beweegt zich hier en nu in de diepte!

Jij raakt dit moment en je beweegt je naar een ander, jij beweegt je horizontaal voort: van A naar B, van B naar C, van C naar D.

En iemand die mediteert gaat van A1 naar A2 naar A3 - in de diepte - en niet naar B.

Hij kent geen morgen.

En als dit hier nu zijn enige bestaan is, hoe kan er dan een dood voor hem zijn?

Dit moment leef je en alleen in het volgende moment kun je sterven. Niemand is ooit in dit moment gestorven.

Dit moment leef je en iemand die mediteert beweegt zich in dit moment - hoe kan hij sterven?

De dood voltrekt zich aan de buitenkant en hij zal ook tot dat inzicht komen.

Het is alsof iemand hoort dat zijn buurman gestorven is.

Hij zal horen dat het lichaam dood is - het is niets nieuws voor hem.

 

Excerpts from selected works by Osho.
Published here with permission of the copyright owner:
Osho International Foundation, www.osho.com