LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      OSHO: VAN GOEROE-ORANJE TOT HEMELSBLAUW 

  DON'T IMITATE  

Over de navolging van Jezus.

'Niemand' zegt Bhagwan(Osho)' kan Jezus als voorbeeld volgen.

Zijn leven kan geen voorbeeld zijn voor iemand anders, omdat een bepaald leven in een bepaalde context staat.

Om net zo te zijn als Jezus heb je de hele situatie nodig, de hele context waarin Jezus leefde.

Waar kun je diezelfde context vinden?

Het leven blijft veranderen. Het is geen enkel moment hetzelfde.

Je kunt geen Jezus van Nazareth zijn, uitgesloten'.

Een ander citaat: 'the whole idea is that of imitation. Imitate!

You have no rigth to be yourself, you have to imitate.

You can be accepted only if you are somebody else - Buddha, Mozes, Mohammed, Jezus - but not yourself' kritiseert Bhagwan(Osho).

'Christians are trying to be like Christus ... everybody is imitative. The whole world has become full of imitation and the whole world is looking sad'.

Maar het moet anders, aldus Bhagwan(Osho): 'Noboody needs to be anybody else. Just be yourself. Show respect to your life. Respect your self, love yourself'

Ik heb de indruk dat Bhagwan(Osho) het begrip navolging niet goed begrijpt.

Ja, als hij imiteren zou bedoelen, zou hij gelijk hebben.

Imiteren is inderdaad jezelf niet zijn, maar een ander nadoen.

Dat is een uiterlijke zaak.

En uitermate oppervlakkig.

Maar navolging is geen imitatie.

Navolgen is vanuit een levende verbondenheid de weg gaan die Jezus voor jou is gegaan.

De weg van liefde en menselijkheid begaan, waarvan Jezus heeft laten zien dat het een weg was die begaanbaar was.

Alleen door die weg te gaan kun jezelf vinden en jezelf zijn.

Ik zou in de verleiding komen een paar Bhagwan(Osho)-uitdrukkingen te gebruiken, maar dan naar mijn visie toegehaald.

Ik zou dan kunnen spreken van 'Christusveld' of je openstellen voor 'de energie van Jezus'.

Dat is navolging.  

De visie van Bhagwan(Osho) op de drie-eenheid.

Jezus is... de enig geboren zoon van God.

Enig geboren zoon van God! Wat gebeurde erna met God?

Werd hij gesteriliseerd? En wat deed hij daarvoor?

Alleen maar zitten en denken of hij een kind zou verwekken of niet - tot in eeuwigheid?

Ook een allemachtig langzame denker!

En tenslotte liet hij deze Jezus Christus geboren worden, en de naam van de vrouw kennen we niet, omdat de christelijke drie-eenheid geen vrouw heeft.

Misschien functioneert de Heilige Geest op beide manieren - misschien is de heilige geest wel biseksueel.

Het is van geesten bekend dat ze vreemde dingen doen.

Want anders, 'vader, zoon en Heilige Geest'... en waar is de moeder? Het hele verhaal maakt op mij een sterk verzonnen indruk.

De drie-eenheid heeft geen vrouw en toen werd Jezus geboren uit een vrouw en de vrouw heeft geen vader voor hem.

Een vreemdsoortig spelletje.

Ik vrees dat de drie-eenheidsgedachte niet tot Bhagwan(Osho) is doorgedrongen.

Natuurlijk is de idee van de drie-eenheid voor veel misverstanden vatbaar.

Misschien zouden we na zoveel eeuwen een andere terminologie moeten vinden, want zoals er in de theologie officieel over gesproken wordt, is het uitermate abstract.

Het dogma zelf is bloedeloos en kan pas weer begrijpelijk worden als je weet wat de bedoeling was.

Men heeft willen uitdrukken dat over God spreken voor een mens een zaak is, die zijn beperkingen heeft.

Dat God te groot is voor een mens en dat hij God op verschillende manieren kan ontmoeten.

Dat God ontmoet wordt in die mens Jezus, die volgens de terminologie van toen Zoon van God genoemd wordt.

Dat God als nu aanwezig en nu nog werkende kracht, Heilige Geest genaamd.

En dat God ontmoet wordt als degene van wie alles afhankelijk is.

Men heeft het onbegrijpelijke in woorden willen uitdrukken en dat is nu eenmaal een hachelijke zaak. 

Bhagwan(Osho) over Jezus:

Door de eeuwen heen hebben zich allerlei pathologische mensen om Jezus verzameld.

Ze houden niet van Jezus; ze houden van het kruis, van de dood, van het lijden dat Jezus doormaakte.

Door het kruis, die dood, het martelaarschap werd het christendom bezeten door de dood, door ellende... maar laat ik jullie dit vertellen: Christus, de echte Christus heeft nooit aan het kruis gehangen; alleen zijn lichaam hing aan het kruis.

Ik breng jullie in contact met een heel andere Christus.

Een Christus die lachte, plezier had, liefhad.

Een vreugdevolle Christus, een Christus die feestviert.

En dat is de echte Christus.

Gezond zijn betekent van vreugde houden.

Ik breng jullie een gezonde Christus, de ware Jezus.

Natuurlijk zijn er mensen geweest die pathologisch bezig waren met lijden en pijn.

Maar Jezus volgen betekent niet het lijden als ideaal stellen, Jezus volgen betekent: leven uit de opstanding, uit de bevrijding, zij het dat deze bevrijding niet goedkoop is; zij komt pas tot stand als men het lijden durft te aanvaarden en er durft in te gaan.

Jezus heeft de begaanbaarheid van deze weg laten zien door echt aan het kruis te hangen en daarna op te staan uit de dood.

En wij hoeven die weg niet zo te gaan als hij, want wij mogen beginnen in zijn opstanding. 

Bhagwan(Osho) en de Bijbel:

Wat gebruikt Bhagwan(Osho) van de Bijbel, het enige boek dat ons een beeld van Jezus schetst?

Voor zover ik heb kunnen nagaan alleen de bergrede.

Ik kan me niet herinneren dat hij andere delen van het Nieuwe testament gebruikt heeft voor zijn toespraken.

Maar ik hoor het graag als ik iets over het hoofd heb gezien.

En dan gebruikt Bhagwan(Osho) in zijn boeken 'Het mosterdzaad' het evangelie van Thomas, een oud geschrift uit het tweede deel van onze jaartelling.

Een interessant evangelie, maar wel een dat van latere datum is dan de bijbelse en dat een heel andere visie op Jezus heeft dan we in de vier evangeliŽn van de bijbel kunnen terugvinden.

Ik vermoed dat dit evangelie Bhagwan(Osho) hierom zo aanspreekt omdat het gnostisch is; in de gnostieke traditie zijn namelijk veel aanknopingspunten met Oosterse wijzen van denken.

Maar de Jezus die daarin spreekt is een andere Jezus dan we in de bijbel tegenkomen.

Het is niet de Jezus waar ik me zo mee verbonden weet.

Als ik zo overzie dan vraag ik me af of Bhagwan(Osho) de kern van de christelijke traditie begrepen heeft.

Of hij inziet waarom wij Christus liefhebben en volgen zoals we dat met veel fouten en gebreken doe.

Ik denk van niet.

In de gegeven citaten herken ik niets van wat ik geloof en ervaar.

O, zal men misschien zeggen, dat is iets dat Bhagwan(Osho) bewust doet.

Zoals Ma Sattya Bharti schrijft: als je een volgeling van Buddha of Christus of Gurdjieff of Krishnamurti bent zal Bhagwan(Osho) dingen zeggen die absoluut niet te accepteren zijn...

Maar het is allemaal een techniek, het dient ertoe dat er een situatie geschapen wordt waarin je gedwongen wordt je te confronteren met je eigen vooroordelen, je eigen blindheid, je eigen projecties.

Dat zal best waar zijn.

Maar de citaten van Bhagwan(Osho) die ik gegeven heb betekenen voor mij geen confrontatie met mijn vooroordelen.

Ze laten mij zien dat Bhagwan(Osho) niet voldoende weet van een van de belangrijkste godsdiensten ter wereld.