LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      OSHO: MANIFEST VOOR EEN GOUDEN TOEKOMST 

  ╔╔N RELIGIOSITEIT - EEN WERELD VAN INDIVIDUEN  

Na naties vormen godsdiensten de tweede grote ziekte omdat zij hebben gevochten en gedood, om redenen waarin niemand ge´nteresseerd is.

Het christendom was de eerste religie die de mensen op het idee bracht dat oorlog ook religieus kan zijn.

De islam en andere godsdiensten volgden en vermoordden elkaar in naam van God.

Ik stel daarentegen dat oorlog als zodanig niet religieus is.

Er kan niet zoiets bestaan als een kruistocht, een 'jihad', een heilige oorlog!

Als je oorlog heilig noemt, wat blijft er dan nog over om onheilig te noemen?

Wie is er ge´nteresseerd in God behalve priesters?

Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die werkelijk in God ge´nteresseerd was.

Als je iemand laat kiezen tussen vijf gulden en God zal hij de vijf gulden kiezen en zeggen: 'God is eeuwigheid, die is van later zorg, geef mij nu maar die vijf gulden maar'.

Maar priesters zijn in God ge´nteresseerd, omdat God hun handelsmerk is en ze hun handel willen uitbreiden.

Godsdiensten hebben de integriteit van de mens vernietigd.

Ze hebben haar in stukken gebroken en deze stukken zijn voortdurend met elkaar in strijd.

Op deze manier hebben ze mensheid schizofreen gemaakt.

Ze hebben iedereen een gespleten persoonlijkheid gegeven.

Het is op een bijzondere knappe en listige manier gedaan door je lichaam, je seks af te wijzen, door je op te zetten tegen je eigen natuur.

Alle godsdiensten zijn tegen alles waar de mens plezier aan beleeft.

Het is voor hen van groot belang de mens ongelukkig te houden, om iedere mogelijkheid voor hem om vrede, vreugde en vervulling, om het paradijs op aarde te vinden te vernietigen.

Jouw problemen zijn absoluut noodzakelijk om 'het hiernamaals' in stand te houden.

Als je behoefte aan seks bijvoorbeeld werkelijk is vervuld, heb je God niet nodig want je leven is dan vervuld.

Maar als je seks wordt veroordeeld, vernietigd, als ze gemaakt hebben dat je je er schuldig over voelt kan God voor altijd blijven leven.

God haalt z'n energie uit jouw zelfmoord!

De godsdiensten hebben je geleerd dat je geen deel uitmaakt van deze wereld.

Je bent hier om gestraft te worden, om berouw te hebben over je 'erfzonde'.

Ze hebben dat moeten doen om zo hun God te kunnen creŰren - een poŰtische fictie, om de hemel te creŰren - een verlengstuk van de menselijke hebzucht en om de mensen bang te maken voor de hel en zo diep binnen in hun ziel een grote angst te zaaien.

Natuurlijk leveren deze verzinsels de priesters veel op.

Geen godsdienst accepteert het simpele, natuurlijke en algemeen feit dat de mens een eenheid is - lichaam en bewustzijn samen - en dat deze wereld niet losstaat van de mens.

De mens is geworteld in deze wereld, net zoals bomen erin geworteld zijn.

En de wortels zijn net zo'n wezenlijk deel van de boom als de bloemen. In feite kan geen enkele boom zonder wortels bestaan.

Deze planeet, deze aarde is onze moeder en we zijn allen deel van ÚÚn levenskracht, deel van een oceanisch bestaan.

En omdat we een zijn diep van binnen, in ons centrum, is liefde mogelijk.

In ben zonder uitzondering tegen alle georganiseerde godsdiensten om de simpele reden dat de waarheid niet georganiseerd kan worden, liefde niet georganiseerd kan worden - het is geen politiek.

Al deze godsdiensten hebben van jou een deel van de massa gemaakt, afhankelijk van die massa.

Ze hebben jou je individualiteit afgenomen, je vrijheid, je intelligentie.

In plaats daarvan hebben ze je pseudo-religies gegeven, die niets om het lijf hebben.

Geloof is slechts een strategie om jezelf voor de gek te houden.

Je waagt niet op het pad van vragen, zoeken en ontdekken.

Dat is veel te moeilijk, omdat je dan allerlei soorten bijgeloof moet laten vallen en je jezelf moet deprogrammeren van vele conditioneringen uit het verleden die je verhinderen de waarheid te kennen, jezelf te kennen.

Geen geloof kan helpen, en alle godsdiensten zijn gebaseerd op geloof.

Waarheid is een speurtocht, geen geloof.

Het is een onderzoek, geen geloof.

Het is een vraag, een pelgrimage.

Om dit onderzoek te vermijden wordt je gauw lichtgelovig, word je een willig slachtoffer van iemand die erop uit is je uit te buiten.

Natuurlijk voelt het behaaglijk in de massa.

Er zijn zeshonderd miljoen katholieken, dat voelt behaaglijk.

Het voelt alsof zeshonderd miljoen mensen het niet bij het verkeerde eind kunnen hebben.

Jij kunt ongelijk hebben, maar zeshonderd miljoen mensen kunnen het niet mis hebben - maar zo denken ze allemaal.

Vierhonderd miljoen Hindoes voelen dat ze gelijk hebben en hetzelfde is het geval met moslims, boeddhisten en aanhangers van andere godsdiensten.

Een religie zou geen dode organisatie moeten zijn maar een soort religiositeit, een liefhebbend hart, een vriendelijkheid naar alles. Daarvoor zijn geen heilige geschriften nodig.

Een authentieke religiositeit heeft geen profeten nodig, geen heilanden, geen kerken, geen pausen, geen priesters, omdat religiositeit een overvloeien is van het hart.

Als religiositeit zich zou verspreiden over de hele wereld, zouden godsdiensten verdwijnen.

Het zou een enorme zegen voor de mensheid zijn als de mens eenvoudig mens kon zijn en geen christen of moslim of hindoe.

Religiositeit is een individuele zaak.

Het is een boodschap van liefde van jou aan de hele kosmos.

Alleen dan zal er vrede zijn die aan alle wanbegrip voorbijgaat.

Deze godsdiensten zijn parasieten geweest die mensen uitbuiten, mensen tot slaaf maakten, en mensen dwongen om te geloven.

En elk geloof is een activiteit die tegen intelligentie indruist.

Ik zou de hele wereld religieus willen zien; ik zou een wereld willen zien waarin eenieder een onafhankelijke zoektocht maakt vanuit zijn individuele vrijheid.

Wil de wereld blijven bestaan dan zullen de naties eerst moeten verdwijnen.

Een India, een Engeland of een Duistland zijn niet nodig.

Ten tweede zouden de godsdiensten moeten verdwijnen.

Een mensheid is genoeg, een religiositeit is genoeg.

Meditatie, waarheid, liefde, authenticiteit, oprechtheid hebben geen naam nodig. Zoals hindoe, christen, moslim.

Slechts een religiositeit, een kwaliteit, niet iets dat georganiseerd is.

   

Excerpts from selected works by Osho.
Published here with permission of the copyright owner:
ę Osho International Foundation, www.osho.com