LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

 

      OSHO: JAREN VAN VOORBEREIDING 

  GELOVEN ZAL EERST MOETEN STERVEN  

Het geheim van wat op aarde als het allermoeilijkste en meest ongrijpbare wordt beschouwd, is dat het te eenvoudig is, te voor de hand liggend.

Daar ben ik zeker van.

Een ding is in ieder geval nodig.

Geloven zal eerst moeten sterven.

Zolang er nog geloof is in geloven en niet-geloven komen we geen stap verder.

De vlam van onderzoek zal eerst moeten branden.

Dat onderzoek, eenmaal op gang, zal de mens brengen tot de ontdekking dat het minderwaardigheidsgevoel de wortel van psychologische tijd is.

Ik zie een hand die zich om de menselijke hersenen sluit en ze stempelt.

Minderwaardig.

Niet goed genoeg.

De hersenen nemen die conditionering in ontvangst.

Dan ontstaat 'godsdienst' met haar duizenden waanvoorstellingen en haar oproep tot verbetering.

De beweging naar 'wat zou moeten zijn' raakt gefixeerd.

Naar anders, beter, volwaardig, gered, verlost en ook 'Verlicht'.

Psychologische tijd is geboren.

Vergelijken.

Hoop.

Streven.

De doelstelling.

Het verhaal van Adam en Eva hebben gezondigd, uit het paradijs zijn gesmeten en nu proberen ze er weer driftig toegang te krijgen.

Daar zit net het probleem.

Die onzin is de droom die de mensheid verlamt en betekent haar ondergang.

Tenzij... de tijd eindigt, ieder mens een 'God' is, absoluut zichzelf, ontwaakt, en dan verbijsterd is wanneer hij constateert dat het paradijs nooit, zelfs geen seconde, verlaten werd.

Alles is reeds het geval, alles is perfect, precies zoals het moet zijn.