LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      OSHO: JAREN VAN VOORBEREIDING 

  INTUITIEF LUISTEREN  

De leerling moet luisteren met een 'lege geest', leeg en tegelijkertijd uiterst alert.

Hij spreekt over het luisteren zonder 'the inclusion of individuality'.

Letterlijk zegt hij: 'het probleem is dat jij, als individuele persoonlijkheid, denkt dat je luistert, naar wat ik, ook als individu, zeg.

Maar in werkelijkheid is wat gezegd wordt niet door mij als individu gezegd, maar door bewustzijn dat geen vorm heeft.

Het luisteren moet dus gebeuren door het bewustzijn zonder het tussenbeide komen van het denkbeeldige individu, "laat bewustzijn luisteren naar wat bewustzijn zegt over bewustzijn " is de uitspraak.

In een andere beschouwing zegt hij: 'je moet naar me luisteren op de basis dat jij illusoir bent, dat er werkelijk geen 'jij' is, die naar mijn woorden kan luisteren en daar iets bij kan winnen.

Ja, ik moet zo ver gaan te zeggen dat, tenzij je de rol van individuele luisteraar met zijn verwachting iets door het luisteren te krijgen opgeeft, de woorden voor jou slechts lege klanken zullen blijven.

Voor degene dus die een beter individu wil worden door naar de woorden te luisteren, iemand die zich hoopt toe te werken naar een waarneembare verbetering.

Alleen in die staat, waarin alle zelf-preoccupatie is opgegeven, een staat die hij 'intu´tief luisteren' noemt ('when the listener no longer intrudes'), komen de woorden binnen en onthullen nu hun subtiele en innerlijke betekenis.

Nu zal de geest, die open en tegelijkertijd leeg is, de betekenis grijpen en diep en met onmiddellijke overtuiging waarnemen.

'Dan zullen de woorden,' zoals hij zegt, 'hun beperkte vervulling hebben gekregen'.

In zulke situaties wordt de natuurlijke neiging van de menselijke geest om direct over te gaan tot interpretaties van de woorden, afgeremd.

In die staat is de geest in directe communio, zowel tijdens het spreken als tijdens het luisteren.

Een andere manier om dit uit te drukken is om te stellen, dat iedere vorm van concentratie bij het luisteren moet worden vermeden.

Concentratie schept 'de luisteraar', als een focus in het bewustzijn.