LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      OSHO: GEEN WATER GEEN MAAN 

  JEZUS ZEI: VOOR ABRAHAM ER WAS, BEN IK  

Het leven is een eeuwig voortgaand geheel. Het gaat door.

Het komt nooit, het gaat nooit.  

Het kan zijn dat dit lichaam geboren is en sterft - maar dat leven, de energie, het zelf, de ziel, of wat je ook het bewustzijn in het lichaam wilt noemen, is nooit geboren en zal nooit sterven.

Dat bewustzijn loopt door.

Er is nooit een breuk in geweest.

Als je werkelijk weet, dan weet je dat er geen komen en gaan is.

Wie komt? Wie gaat?

Als je het niet begrijpt, als je niet tot dit inzicht gekomen bent, dan zeg je: 'ik kom alleen.'

Maar dan is dit 'ik' het ego, dan is dit 'ik' niet het zelf.

Als je zegt: 'ik ga alleen,' met de nadruk op 'ik' - dan is 'ik' de slavernij.

Als er geen 'ik' is, dan zul plotseling inzien dat je nooit geboren bent en nooit zult sterven; dan is er geen begin en geen eind.

Iemand vroeg Jezus: 'bent u de Messias waarop we hebben gewacht?

Wie bent u?

Vertel ons iets over uzelf?'

Jezus zei: 'voor Abraham er was, ben ik.'

Abraham moet duizenden jaren daarvoor geleefd hebben en Jezus zegt: 'voor Abraham er was, ben ik'.

De zin is werkelijk absurd, logisch absurd, grammaticaal verkeerd: 'Voor Abraham er was, ben ik.'

Abraham staat in de verleden tijd; Jezus zegt: 'voor hij er was...' En Abraham is de eerste profeet.

Het is goed mogelijk dat Abraham een afgeleide is van Ram, omdat het in het oude Hebreeuws niet 'Abraham' is, maar 'Abram'.

En 'Ab' duidt respect aan, net als 'Shree Ram'; het is alleen om eer te bewijzen.

Het is goed mogelijk dat Abraham niemand is dan Ram.

Jezus zegt: 'voor Abraham er was, ben ik.'

Hij gebruikt voor Abraham de verleden tijd; hij is geweest en is niet meer: de openbaring was er en is verdwenen.

Maar hij zegt ook: 'Ik ben,' omdat: 'Ik ben altijd; ik was, ik ben hier, ik zal zijn.'

De kern van het bewustzijn kent geen geboorte en geen dood; kent geen verleden, geen heden en geen toekomst; het kent geen tijd.

Het is eeuwig en eeuwigheid is geen van de tijd.

Ikkyu zegt je werkelijk meent dat je komt en gaat - als jij denkt dat er een komen en gaan is - dan is dat jouw waanvoorstelling. Laat mij je het pad wijzen waarop geen komen en gaan bestaat.'

Wat hebben de Boeddha's gedaan?

Ze hebben je alleen laten zien, dat jij volmaakt bent - zoals je bent. Er is geen verandering nodig.

Je hoeft nergens heen, je hoeft geen centimeter van je plaats te komen.

Zoals je bent, sta je in je volmaakte glorie, hier en nu.

Er is geen komen en geen gaan.

Word je slechts bewust van het fenomeen dat je bent.

Word je alleen maar bewust van wie je bent!

Wees alleen maar oplettend!

En dan hoeft er niets bereikt te worden.

Dan hoef je je niet in te spannen, omdat jij er vanaf het allereerste begin was.

Voor Abraham, ben jij.

Je hebt de schepping van de wereld gezien en je zult het einde van de wereld zien, maar aan jou is geen begin en geen einde.

Jij bent de getuige en de getuige kan geen begin en geen einde hebben. Als jij oplettend was geweest, dan zou je je eigen geboorte hebben gezien.

Als jij bewust kunt sterven dan zul je zien dat de dood zich voltrekt in het lichaam en dat jij slechts een toeschouwer bent.

Het lichaam sterft en jij bent alleen maar getuige.

En als jij een getuige kunt zijn in het sterven, dan zul je in het volgende leven getuige zijn van je geboorte.

Als je bewust sterft en bewust wordt geboren dan je zul je weten dat er geen geboorte en geen dood bestaan; er wordt slechts een lichaam gekozen.

Als je een nieuw huis binnentrekt zeg je dan dat het een geboorte is?

Jij blijft dezelfde, alleen het huis verandert.

Als jij je oude kleren voor nieuwe verwisselt zeg je dan dit een geboorte is?

Ik ben geboren?

Nee, want je verwisselt alleen van kleren, jij blijft dezelfde.

Zo word je je bewust dat alle veranderingen alleen maar veranderingen van kleren, huizen en plaatsen, van situaties en omstandigheden zijn, maar jij blijft dezelfde; het centrum verandert nooit, het is eeuwig.

  

Excerpts from selected works by Osho.
Published here with permission of the copyright owner:
Osho International Foundation, www.osho.com