LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      OSHO: HET MOSTERDZAAD      

  KARMA EN BEVRIJDING  

Het derde wat je van Vedanta moet begrijpen is dat vedanta je aanvaardt zoals je bent, omdat afwijzing zou betekenen het afwijzen van god zelf.

Afwijzen betekent dat er iets gedaan moet worden; zoals je bent, ben je niet goed, er moet iets uitgesneden worden, er moet iets verworpen worden.

Je wordt niet aanvaard zoals je bent, je bent niet welkom.

Je moet jezelf veranderen, alleen dan zul je welkom zijn.

Vedanta zegt dat je welkom bent zoals je bent.

Er hoeft niets te worden gedaan - het idee van iets te moeten doen is de oorzaak van al je ellende.

Het idee van iets doen, dat er iets gedaan moet worden, is nu net de oorzaak van je ellende, omdat alles wat je doet je naar de wereld leidt.

Daarom zeggen Hindoes dat je door karma betekent doen - in de wereld bent.

Karma betekent niet iets verkeerds doen, karma betekent eenvoudig doen.

Je bent in de wereld omdat je te veel aandacht hebt besteed aan het doen van het een of ander.

Besteed niet zoveel aandacht aan doen, besteed meer aandacht aan zijn.

Denk niet aan wat er gedaan moet worden, denk alleen aan wat je bent.

Vedanta is a-moralistisch; ze bekommert zich niet over moreel of immoreel.

Ze heeft geen tien geboden, ze geeft je geen bevelen, ze spreekt niet in termen van 'ge zult'.

Ze zegt dat je welkom bent zoals je bent - zoals je bent, ben je goed, mooi, waar.

Het probleem is niet dat anderen je verwerpen, het probleem is dat jij jezelf verwerpt.

En als je jezelf verwerpt, leef je in een vicieuze cirkel.

Dan probeer je je te verbeteren, en er kan niets verbeterd worden omdat je God zelf bent.

Dan voel je je ellendig, omdat het onmogelijk is jezelf te verbeteren. Zoals je bent, ben je goddelijk.

Hoe kan het goddelijke verbeterd worden?

En als je het goddelijke tracht te verbeteren, dan beweeg je van het ene leven naar het andere, je steeds verbeterend, en er verbetert nooit iets, je blijft dezelfde.

Het is als zoiets als trappelen op dezelfde plaats: je denkt dat je hardloopt omdat je transpireert en buiten adem bent, en zoveel werk verzet; je denkt dat je hard loopt, dat je ergens komt - en je staat op dezelfde plaats te trappelen.

Je hele leven is trappelen.

Je gaat nergens heen omdat er niets is waar je heen kunt gaan; je verbetert niet omdat het onmogelijk is om te verbeteren.

Het uiteindelijke dat in je is, kan niet verbeterd worden - er is geen 'verder' voor, er is geen 'beter' voor.

Vedanta zegt: dat je goddelijk bent.

Dat moet verwerkelijkt worden, niet uitgewerkt; je hoeft alleen maar binnen te kijken en je te realiseren wie je bent.

Het probleem is niet dat je slecht bent, het probleem is dat je niet naar jezelf kijkt; het probleem is een probleem van weten, niet van zijn.

Het probleem is het goede perspectief vinden van waaruit je jezelf kunt zien.

Alles wat je doet zal karma scheppen, en karma is een cirkel, een wiel: het ene karma leidt tot het andere - A tot B, B tot C - je begeeft van het ene deel van het wiel naar het andere.

Het is een wiel en het blijft draaien, het blijft draaien.

Karma kan je nooit tot bevrijding leiden omdat je al bevrijd bent.

Dat is het moeilijkste te begrijpen: dat je al bevrijd bent.

De mensen komen bij me en ik moet ze vertellen dat ze dit of dat moeten doen, omdat ze niet begrijpen dat ze al bevrijd zijn.

Ik moet ze zeggen dat ze dit of dat moeten doen, alleen om ze uit te putten, alleen opdat ze zo uitgeput zullen raken door hun pogingen dat ze naar me toe zullen komen en zeggen: 'ik wil helemaal niets doen.'

Alleen dan kan ik zeggen dat er ook geen enkele reden is iets te doen.

Maar als je in het begin komt heb je veel nodig, je moet veel doen.

En als ik zeg dat er niets is wat je kunt doen, dan ga je naar een ander die je kan zeggen wat je moet doen.

Maar je kunt niets doen.

Precies zoals je bent, ben je al goddelijke.

Dat is Vedanta.

Het is geen zedenleer, het is zuivere religie.

En daarom zijn er niet zoveel aanhangers van Vedanta in de wereld - dat kan niet.

Daarom kan Vedanta geen wereldgodsdienst worden zoals het christendom of de islam.

Onmogelijk.

Omdat je diep in je de noodzaak voelt iets te doen.

En als er iemand tegen je zegt: 'je kunt niets doen, het is nu een keer zo dat je al Brahma bent, je bent goddelijk,' dan luister je niet naar hem.

Hij praat onzin, omdat je jezelf niet aanvaardt, je verwerpt jezelf.

Je zult een doel moeten bereiken.

  

   

Excerpts from selected works by Osho.
Published here with permission of the copyright owner:
Osho International Foundation, www.osho.com