LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      OSHO: GEEN WATER GEEN MAAN 

  LIEFDE KAN ALLEEN BEDROGEN WORDEN DOOR LOGICA  

Alle discipelen die hij om zich heen verzamelde, waren slechts eenvoudige mannen.

Er zat geen enkele geleerde, geen enkele gestudeerde bij.

Het was niet zo dat er in die dagen geen geleerden waren.  

De Joden waren op het hoogtepunt van hun glorie, daarom ook konden zij een zoon als Jezus voortbrengen.

Jezus was het hoogtepunt; Jezus kon verschijnen en dat bewijst dat de joden hun hoogtepunt bereikt hadden.

Een dergelijk hoogtepunt zullen zij nooit meer bereiken.

Er waren grote geleerden en er werden geweldige debatten gevoerd.

De joodse synagoge was de zetel van kennis, een ware universiteit.

De mensen kwamen uit het hele land om te discussiėren, om te redetwisten, om te debatteren en om te onderzoeken; maar het waren debatten.

Geen enkele geleerde volgde Jezus.

Alle geleerden waren het er unaniem over eens dat deze man vernietigd moest worden.

Alle geleerden, de gestudeerde mensen, stonden klaar om hem te doden! Waarom?

Omdat deze man tegen discussie was.

Hij haalde de grond onder hun voeten vandaan en het hele bouwwerk kon in elkaar storten.

Deze man zei iets tegen de rede.

Hij praatte over vertrouwen, en sprak over de manier waarop de brug tussen twee harten geslagen kon worden.

Debatteren vindt plaats tussen twee denkwerelden, tussen twee hoofden. Liefde, communicatie, vertrouwen vindt plaats tussen twee harten.

Hij opende een nieuwe weg voor vriendschap, voor het discipelschap, voor groei.

Hij dacht vanuit een heel andere dimensie, waarvan de kwaliteit anders was.

Hij zei: 'leg je geschriften opzij!

Jullie Bijbels zijn niet nodig, want het zijn slechts woorden.'

De geleerde, de pundit, kon dat niet dulden.

Jezus werd gekruisigd.

Hij kon alleen eenvoudige mensen vinden: een visser, een houthakker, een schoenmaker - eenvoudige mensen.

Al zijn discipelen, op Judas na waren ongeschoold.

Alleen Judas was een zeer opgevoed, beschaafd heerschap.

En hij verkocht Jezus voor dertig zilverlingen.

Deze opgevoede, beschaafde Judas verraadde hem.

En Jezus wist het!

Hij wist dat alleen Judas hem zou verraden. Waarom?

Omdat het hart alleen verraden kan worden door het hoofd.

Liefde kan alleen bedrogen worden door logica.

En door niets anders.

  

Excerpts from selected works by Osho.
Published here with permission of the copyright owner:
© Osho International Foundation, www.osho.com